DOLGOROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE POLZELA ZA OBDOBJE 2018 – 2028


Spoštovani,

Občina Polzela se bo v prihodnjih desetih letih osredotočila na izvedbo nekaterih
večjih projektov, predvsem znotraj tistih dejavnosti, pri katerih potenciali
niso doseženi in so ukrepi najpotrebnejši. Vzporedno bomo izvajali tudi
druge, manjše projekte, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih
ciljev ter so že vključeni v občinski proračun in občinske načrte razvojnih programov.

Župan Občine Polzela podaja Strategijo razvoja Občine Polzela za obdobje 2018-2028 v 60 dnevno javno razpravo, ki bo potekala od 10. 11. 2017 do 8. 1. 2018.

Na naslednjih straneh je predstavljena strategija razvoja in projekti po posameznih področjih. Vabljeni, da si s klikom na področje, ogledate vsebino ter v okence pod področjem podate pripombe in predloge. Le te lahko pošljete tudi na Občino Polzela po pošli ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si.

Jože Kužnik, župan